YOSHIKAWA吉川 味樂亭II 天婦羅炸鍋連溫度計

YOSHIKAWA
廚具用品
$500.00

適用各種明火、電磁及電陶爐具

20cm
尺寸:284 x 222 x 134 mm / 2200ml
重量:約1320g

24cm
尺寸:321 x 258 x 137 mm / 3100ml
重量:約1660g

材質:鐵

產地:日本(YOSHIKAWA吉川)

尺寸 :
YOSHIKAWA吉川 味樂亭II 天婦羅炸鍋連溫度計
You have successfully subscribed!
This email has been registered